با دستور وزارت ورزش سفر تیم ملی هندبال نوجوانان به بحرین لغو شد

با دستور وزارت ورزش سفر تیم ملی هندبال نوجوانان به بحرین لغو شد
هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی قهرمانی جهان از ٦ تا 15 شهریور ماه 1395 در بحرین برگزار می شود.

با دستور وزارت ورزش سفر تیم ملی هندبال نوجوانان به بحرین لغو شد

هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی قهرمانی جهان از ٦ تا 15 شهریور ماه 1395 در بحرین برگزار می شود.
با دستور وزارت ورزش سفر تیم ملی هندبال نوجوانان به بحرین لغو شد

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author