با حضور در سه تیم برتر؛/ ایران به صدر آسیا بازگشت

با حضور در سه تیم برتر؛/ ایران به صدر آسیا بازگشت
با شکست چین مقابل لهستان و برد ایران در بازی با ژاپن، ملی پوشان کشورمان یک بار دیگر به صدر تیم های آسیایی بازگشتند و توانستند مکان چهارم را از آن خود کنند.

با حضور در سه تیم برتر؛/ ایران به صدر آسیا بازگشت

با شکست چین مقابل لهستان و برد ایران در بازی با ژاپن، ملی پوشان کشورمان یک بار دیگر به صدر تیم های آسیایی بازگشتند و توانستند مکان چهارم را از آن خود کنند.
با حضور در سه تیم برتر؛/ ایران به صدر آسیا بازگشت

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author