با جوان ترین ایرانی گلزن لیگ قهرمانان اروپا از پا قدم خوب پدر و مادرش تا علاقه کی روش به او

با جوان ترین ایرانی گلزن لیگ قهرمانان اروپا از پا قدم خوب پدر و مادرش تا علاقه کی روش به او
پدیده جوان تیم ملی ایران اولین گلزن تاریخ باشگاه روستوف روسیه هم در لیگ قهرمانان اروپا شد.

با جوان ترین ایرانی گلزن لیگ قهرمانان اروپا از پا قدم خوب پدر و مادرش تا علاقه کی روش به او

پدیده جوان تیم ملی ایران اولین گلزن تاریخ باشگاه روستوف روسیه هم در لیگ قهرمانان اروپا شد.
با جوان ترین ایرانی گلزن لیگ قهرمانان اروپا از پا قدم خوب پدر و مادرش تا علاقه کی روش به او

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author