با ثبت سه گل برابر سیتی/ شکسته شدن رکورد رائول توسط مسی

با ثبت سه گل برابر سیتی/ شکسته شدن رکورد رائول توسط مسی
لیونل مسی با ثبت یک هت تریک رویایی مقابل منچسترسیتی در نوکمپ رکورد رائول گونزالس را شکست.

با ثبت سه گل برابر سیتی/ شکسته شدن رکورد رائول توسط مسی

لیونل مسی با ثبت یک هت تریک رویایی مقابل منچسترسیتی در نوکمپ رکورد رائول گونزالس را شکست.
با ثبت سه گل برابر سیتی/ شکسته شدن رکورد رائول توسط مسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author