با تغییری به موقع مقابل کانادا؛/ برگ برنده لوزانو چه کسی بود؟ (عکس)

با تغییری به موقع مقابل کانادا؛/ برگ برنده لوزانو چه کسی بود؟ (عکس)
بازی 2 بر صفر باخته مقابل کانادا با تغییراتی از سوی لوزانو همراه بود که در نهایت به برد 3 بر 2 منجر شد.

با تغییری به موقع مقابل کانادا؛/ برگ برنده لوزانو چه کسی بود؟ (عکس)

بازی 2 بر صفر باخته مقابل کانادا با تغییراتی از سوی لوزانو همراه بود که در نهایت به برد 3 بر 2 منجر شد.
با تغییری به موقع مقابل کانادا؛/ برگ برنده لوزانو چه کسی بود؟ (عکس)

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author