با تصمیم هیأت مدیره باشگاه اصفهانی؛/ حسینی رسما سرمربی ذوب‌آهن شد

با تصمیم هیأت مدیره باشگاه اصفهانی؛/ حسینی رسما سرمربی ذوب‌آهن شد
هیأت مدیره باشگاه ذوب‌آهن به صورت رسما دستیار سابق یحیی گل‌محمدی را به عنوان جانشین وی برای سرمربیگری این تیم انتخاب کرد.

با تصمیم هیأت مدیره باشگاه اصفهانی؛/ حسینی رسما سرمربی ذوب‌آهن شد

هیأت مدیره باشگاه ذوب‌آهن به صورت رسما دستیار سابق یحیی گل‌محمدی را به عنوان جانشین وی برای سرمربیگری این تیم انتخاب کرد.
با تصمیم هیأت مدیره باشگاه اصفهانی؛/ حسینی رسما سرمربی ذوب‌آهن شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author