با برد 3 بر صفر مقابل استرالیا؛/ ستاره های امروز والیبال ایران (عکس)

با برد 3 بر صفر مقابل استرالیا؛/ ستاره های امروز والیبال ایران (عکس)
بعد از امیر غفور که بار حمله تیم روی دوش او است در بازی مقابل استرالیا مجتبی میرزاجانپور و عادل غلامی بهترین های ایران بودند.

با برد 3 بر صفر مقابل استرالیا؛/ ستاره های امروز والیبال ایران (عکس)

بعد از امیر غفور که بار حمله تیم روی دوش او است در بازی مقابل استرالیا مجتبی میرزاجانپور و عادل غلامی بهترین های ایران بودند.
با برد 3 بر صفر مقابل استرالیا؛/ ستاره های امروز والیبال ایران (عکس)

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author