با برد مقابل استرالیا؛/ ایران صدر نشین موقت میدان توکیو

با برد مقابل استرالیا؛/ ایران صدر نشین موقت میدان توکیو
پیروزی ایران در دیدار افتتاحیه مسابقات انتخابی المپیک ریو شاگردان لوزانو را در صدر جدول قرار داد که با اختلاف امتیازی که به دست آمد به نظر نمی رسد جایگاه ایران تا پایان روز نخست تغییری پیدا کند.

با برد مقابل استرالیا؛/ ایران صدر نشین موقت میدان توکیو

پیروزی ایران در دیدار افتتاحیه مسابقات انتخابی المپیک ریو شاگردان لوزانو را در صدر جدول قرار داد که با اختلاف امتیازی که به دست آمد به نظر نمی رسد جایگاه ایران تا پایان روز نخست تغییری پیدا کند.
با برد مقابل استرالیا؛/ ایران صدر نشین موقت میدان توکیو

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author