با برد در گام دوم انتخابی المپیک؛/ ایران و کانادا از نگاه آمار (عکس)

با برد در گام دوم انتخابی المپیک؛/ ایران و کانادا از نگاه آمار (عکس)
یک بار دیگر دفاع نقطه تمایز والیبال ایران نسبت به حریف بود با این تفاوت که مقابل کانادا ایرانی ها در سرویس هم عالی بودند.

با برد در گام دوم انتخابی المپیک؛/ ایران و کانادا از نگاه آمار (عکس)

یک بار دیگر دفاع نقطه تمایز والیبال ایران نسبت به حریف بود با این تفاوت که مقابل کانادا ایرانی ها در سرویس هم عالی بودند.
با برد در گام دوم انتخابی المپیک؛/ ایران و کانادا از نگاه آمار (عکس)

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author