با ارسال نامه‌ رسمی به سازمان لیگ/ تراکتور، ورزشگاهش را انتخاب کرد

با ارسال نامه‌ رسمی به سازمان لیگ/ تراکتور، ورزشگاهش را انتخاب کرد
باشگاه تراکتورسازی رسما ورزشگاه اختصاصی خود را به عنوان میزبان دیدار با پرسپولیس انتخاب کرد.

با ارسال نامه‌ رسمی به سازمان لیگ/ تراکتور، ورزشگاهش را انتخاب کرد

باشگاه تراکتورسازی رسما ورزشگاه اختصاصی خود را به عنوان میزبان دیدار با پرسپولیس انتخاب کرد.
با ارسال نامه‌ رسمی به سازمان لیگ/ تراکتور، ورزشگاهش را انتخاب کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author