با آمادگی کافی به ایران آمده‌ایم / کارنینیو: ایران شانس اول گروه است

با آمادگی کافی به ایران آمده‌ایم / کارنینیو: ایران شانس اول گروه است
سرمربی تیم ملی فوتبال قطر اعلام کرد تیمش برای موفقیت به تهران آمده است.

با آمادگی کافی به ایران آمده‌ایم / کارنینیو: ایران شانس اول گروه است

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر اعلام کرد تیمش برای موفقیت به تهران آمده است.
با آمادگی کافی به ایران آمده‌ایم / کارنینیو: ایران شانس اول گروه است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author