بایرن خواهان جذب مدافع آرسنال

بایرن خواهان جذب مدافع آرسنال
ظاهرا نام یک مدافع جوان از لیگ جزیره در لیست خرید بایرن مونیخ به چشم می‌خورد.

بایرن خواهان جذب مدافع آرسنال

ظاهرا نام یک مدافع جوان از لیگ جزیره در لیست خرید بایرن مونیخ به چشم می‌خورد.
بایرن خواهان جذب مدافع آرسنال

سایت استخدامی

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author