باکاری سانیا:/ امیدوارم بتوانم با گواردیولا کار کنم

باکاری سانیا:/ امیدوارم بتوانم با گواردیولا کار کنم
مدافع فرانسوی منچسترسیتی براز امیدورای کرد تا زیر نظر گواردیولا به فعالیت خود در سیتی ادامه دهد.

باکاری سانیا:/ امیدوارم بتوانم با گواردیولا کار کنم

مدافع فرانسوی منچسترسیتی براز امیدورای کرد تا زیر نظر گواردیولا به فعالیت خود در سیتی ادامه دهد.
باکاری سانیا:/ امیدوارم بتوانم با گواردیولا کار کنم

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author