باور کنیم؟/ ملی پوشان با قرارداد های یک میلیون 500 هزار تومانی!

باور کنیم؟/ ملی پوشان با قرارداد های یک میلیون 500 هزار تومانی!
بعد از انتشار قراردادها از سوی سازمان لیگ برتر واکنش های متفاوتی را شاهد بودیم. به رغم تاکید روی شفاف سازی هنوز خیلی از قراردادها برای مردم قابل باور نیست!

باور کنیم؟/ ملی پوشان با قرارداد های یک میلیون 500 هزار تومانی!

بعد از انتشار قراردادها از سوی سازمان لیگ برتر واکنش های متفاوتی را شاهد بودیم. به رغم تاکید روی شفاف سازی هنوز خیلی از قراردادها برای مردم قابل باور نیست!
باور کنیم؟/ ملی پوشان با قرارداد های یک میلیون 500 هزار تومانی!

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author