بالوتلی، گزینه مد نظر لاتزیو برای فصل بعد

بالوتلی، گزینه مد نظر لاتزیو برای فصل بعد
رسانه‌های ایتالیایی از مذاکره ماریو بالوتلی، مهاجم میلان با لاتزیو خبر دادند.

بالوتلی، گزینه مد نظر لاتزیو برای فصل بعد

رسانه‌های ایتالیایی از مذاکره ماریو بالوتلی، مهاجم میلان با لاتزیو خبر دادند.
بالوتلی، گزینه مد نظر لاتزیو برای فصل بعد

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author