باقری: بازیکن اول خودش را در پرسپولیس ثابت کند بعد به‌فکر قرارداد میلیاردی باشد

باقری: بازیکن اول خودش را در پرسپولیس ثابت کند بعد به‌فکر قرارداد میلیاردی باشد
تسنیم نوشت: مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: زمین پژوهشگاه برای تیم ملی کوچک است و امیدوارم تاج امکانات لازم را برای مربیان تیم ملی فراهم کند تا آنها تمرکز‌شان را روی کار خود قرار دهند.

باقری: بازیکن اول خودش را در پرسپولیس ثابت کند بعد به‌فکر قرارداد میلیاردی باشد

تسنیم نوشت: مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: زمین پژوهشگاه برای تیم ملی کوچک است و امیدوارم تاج امکانات لازم را برای مربیان تیم ملی فراهم کند تا آنها تمرکز‌شان را روی کار خود قرار دهند.
باقری: بازیکن اول خودش را در پرسپولیس ثابت کند بعد به‌فکر قرارداد میلیاردی باشد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author