باشگاه پرسپولیس به امید ابراهیمی تسلیت گفت

باشگاه پرسپولیس به امید ابراهیمی تسلیت گفت
سایت باشگاه پرسپولیس نوشت: برادر عزیز جناب آقای امید ابراهیمی، از دست دادن پدر اندوهی سنگین است که با کلام تسلی نمی‌یابد.

باشگاه پرسپولیس به امید ابراهیمی تسلیت گفت

سایت باشگاه پرسپولیس نوشت: برادر عزیز جناب آقای امید ابراهیمی، از دست دادن پدر اندوهی سنگین است که با کلام تسلی نمی‌یابد.
باشگاه پرسپولیس به امید ابراهیمی تسلیت گفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author