بازی کردن با مصدومیت حماقت محض بود / بنگر: برای خداحافظی من این قدر زحمت نکشید!

بازی کردن با مصدومیت حماقت محض بود / بنگر: برای خداحافظی من این قدر زحمت نکشید!
مدافع باتجربه سابق پرسپولیس که این روزها در تراکتورسازی با مصدومیت شدید دست و پنجه نرم می کند با قاطعیت اخبار مبنی بر خداحافظی‌اش را تکذیب کرد.

بازی کردن با مصدومیت حماقت محض بود / بنگر: برای خداحافظی من این قدر زحمت نکشید!

مدافع باتجربه سابق پرسپولیس که این روزها در تراکتورسازی با مصدومیت شدید دست و پنجه نرم می کند با قاطعیت اخبار مبنی بر خداحافظی‌اش را تکذیب کرد.
بازی کردن با مصدومیت حماقت محض بود / بنگر: برای خداحافظی من این قدر زحمت نکشید!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author