بازی ورزشگاه غدیر چگونه بدون حادثه به پایان رسید؟

بازی ورزشگاه غدیر چگونه بدون حادثه به پایان رسید؟
در مسابقه تیم‌های استقلال و فولاد، اتفاقات دیدار تراکتورسازی و استقلال خوزستان رخ نداد.

بازی ورزشگاه غدیر چگونه بدون حادثه به پایان رسید؟

در مسابقه تیم‌های استقلال و فولاد، اتفاقات دیدار تراکتورسازی و استقلال خوزستان رخ نداد.
بازی ورزشگاه غدیر چگونه بدون حادثه به پایان رسید؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author