بازی های دوستانه ربطی به نتیجه بازی با ذوب آهن ندارد/ صادقی: سعی می‌کنم برای فینال خرمشهر باشم

بازی های دوستانه ربطی به نتیجه بازی با ذوب آهن ندارد/ صادقی: سعی می‌کنم برای فینال خرمشهر باشم
مدافع فصل گذشته صبا ادعا می کند هنوز تصمیمی برای تیم فصل آینده اش نگرفته است.

بازی های دوستانه ربطی به نتیجه بازی با ذوب آهن ندارد/ صادقی: سعی می‌کنم برای فینال خرمشهر باشم

مدافع فصل گذشته صبا ادعا می کند هنوز تصمیمی برای تیم فصل آینده اش نگرفته است.
بازی های دوستانه ربطی به نتیجه بازی با ذوب آهن ندارد/ صادقی: سعی می‌کنم برای فینال خرمشهر باشم

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author