بازی سپیدرود و اکسین به تعویق افتاد

بازی سپیدرود و اکسین به تعویق افتاد
پس از تشخیص داور و ناظر دیدار تیم های سپیدرود رشت و اکسین البرز، دیدار این دو تیم به تعویق افتاد تا در صورت آماده شدن زمین، بازی فردا برگزار شود. 

بازی سپیدرود و اکسین به تعویق افتاد

پس از تشخیص داور و ناظر دیدار تیم های سپیدرود رشت و اکسین البرز، دیدار این دو تیم به تعویق افتاد تا در صورت آماده شدن زمین، بازی فردا برگزار شود. 
بازی سپیدرود و اکسین به تعویق افتاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author