بازی ایران و قطر رایگان اعلام شد

بازی ایران و قطر رایگان اعلام شد
مدیر تیم‌های ملی و مشاور رئیس فدراسیون فوتبال از رایگان بودن تماشای دیدار ایران و قطر خبر داد.

بازی ایران و قطر رایگان اعلام شد

مدیر تیم‌های ملی و مشاور رئیس فدراسیون فوتبال از رایگان بودن تماشای دیدار ایران و قطر خبر داد.
بازی ایران و قطر رایگان اعلام شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author