بازی‌های رایانه‌ای بیماری قلبی کودکان را تشدید می‌کند

بازی‌های رایانه‌ای بیماری قلبی کودکان را تشدید می‌کند
دکتر دامین کنی، عضو مرکزی پزشکی دانشگاه راش ایرلند با اشاره به اینکه یکی از دلایل مرگ و میر در بیماری‌های قلبی کودکان نحوه زندگی آنهاست، تاکید کرد: دلایل متعددی بیماری های کودکان را گسترش می‌دهد که از آن جمله می توان به چاقی کودکان اشاره کرد.
۲۱:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


بازی‌های رایانه‌ای بیماری قلبی کودکان را تشدید می‌کند

دکتر دامین کنی، عضو مرکزی پزشکی دانشگاه راش ایرلند با اشاره به اینکه یکی از دلایل مرگ و میر در بیماری‌های قلبی کودکان نحوه زندگی آنهاست، تاکید کرد: دلایل متعددی بیماری های کودکان را گسترش می‌دهد که از آن جمله می توان به چاقی کودکان اشاره کرد.
۲۱:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


بازی‌های رایانه‌ای بیماری قلبی کودکان را تشدید می‌کند

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author