بازیکن پرسپولیس شایعات را تکذیب کرد؛/ انصاری: می‌خواهم یکی از 11 نفر پرسپولیس باشم

بازیکن پرسپولیس شایعات را تکذیب کرد؛/ انصاری: می‌خواهم یکی از 11 نفر پرسپولیس باشم
در حالی که طی روزهای اخیر بازار شایعات درباره جدایی ساسان انصاری داغ شده بود، این بازیکن بار دیگر مجبور به پاسخگویی در این باره شد و عنوان کرد از حضورش در پرسپولیس راضی است.

بازیکن پرسپولیس شایعات را تکذیب کرد؛/ انصاری: می‌خواهم یکی از 11 نفر پرسپولیس باشم

در حالی که طی روزهای اخیر بازار شایعات درباره جدایی ساسان انصاری داغ شده بود، این بازیکن بار دیگر مجبور به پاسخگویی در این باره شد و عنوان کرد از حضورش در پرسپولیس راضی است.
بازیکن پرسپولیس شایعات را تکذیب کرد؛/ انصاری: می‌خواهم یکی از 11 نفر پرسپولیس باشم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author