بازیکن مورد علاقه آبی ها مانع برد استقلال(عکس)

بازیکن مورد علاقه آبی ها مانع برد استقلال(عکس)
مهاجمی که در ابتدای فصل تا یک قدمی استقلالی شدن پیش رفته بود باعث شد تا آبی ها دو امتیاز حساس را از دست بدهند.

بازیکن مورد علاقه آبی ها مانع برد استقلال(عکس)

مهاجمی که در ابتدای فصل تا یک قدمی استقلالی شدن پیش رفته بود باعث شد تا آبی ها دو امتیاز حساس را از دست بدهند.
بازیکن مورد علاقه آبی ها مانع برد استقلال(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author