بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست

بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست
هافبک فصل گذشته ماشین سازی تبریز با عقد قراردادی رسما به عضویت صبای قم درآمد.

بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست

هافبک فصل گذشته ماشین سازی تبریز با عقد قراردادی رسما به عضویت صبای قم درآمد.
بازیکن ماشین‌سازی به صبا پیوست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author