بازیکن سابق پرسپولیس، از سیاه‌جامگان هم کنار گذاشته شد

بازیکن سابق پرسپولیس، از سیاه‌جامگان هم کنار گذاشته شد
رضا نورمحمدی بازیکن فصل گذشته پرسپولیس، در تیم سیاه‌جامگان هم ماندگار نشد.

بازیکن سابق پرسپولیس، از سیاه‌جامگان هم کنار گذاشته شد

رضا نورمحمدی بازیکن فصل گذشته پرسپولیس، در تیم سیاه‌جامگان هم ماندگار نشد.
بازیکن سابق پرسپولیس، از سیاه‌جامگان هم کنار گذاشته شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author