بازیکن سابق استقلال بهترین بازیکن لیگ آلبانی شد

بازیکن سابق استقلال بهترین بازیکن لیگ آلبانی شد
پروپئیچ بازیکنی که در زمان مربیگری پرویز مظلومی در استقلال حضور داشت بهترین بازیکن ماه لیگ آلبانی شد.

بازیکن سابق استقلال بهترین بازیکن لیگ آلبانی شد

پروپئیچ بازیکنی که در زمان مربیگری پرویز مظلومی در استقلال حضور داشت بهترین بازیکن ماه لیگ آلبانی شد.
بازیکن سابق استقلال بهترین بازیکن لیگ آلبانی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author