بازیکن تیم ملی که استعداد حضور در استقلال و پرسپولیس را دارد

بازیکن تیم ملی که استعداد حضور در استقلال و پرسپولیس را دارد
مسعود شجاعی جای خود را به بازیکن کره ای داده است و دیگر برای الغرافه بازی نمی کند.

بازیکن تیم ملی که استعداد حضور در استقلال و پرسپولیس را دارد

مسعود شجاعی جای خود را به بازیکن کره ای داده است و دیگر برای الغرافه بازی نمی کند.
بازیکن تیم ملی که استعداد حضور در استقلال و پرسپولیس را دارد

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author