بازیکن آستون ویلا به دلیل کشیدن قلیان از باشگاه اخراج شد

بازیکن آستون ویلا به دلیل کشیدن قلیان از باشگاه اخراج شد
مهر نوشت: پس از انتشار عکس هایی که “گابریل آگبنلاهور» را در حال کشیدن قلیان نشان داده است باشگاه آستون ویلا بازیکن خود را تا زمان انجام تحقیقات کامل در این خصوص به حالت تعلیق درآورده است.

بازیکن آستون ویلا به دلیل کشیدن قلیان از باشگاه اخراج شد

مهر نوشت: پس از انتشار عکس هایی که “گابریل آگبنلاهور» را در حال کشیدن قلیان نشان داده است باشگاه آستون ویلا بازیکن خود را تا زمان انجام تحقیقات کامل در این خصوص به حالت تعلیق درآورده است.
بازیکن آستون ویلا به دلیل کشیدن قلیان از باشگاه اخراج شد

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author