بازیکنان استقلال مصاحبه نکردند،درست مثل پرسپولیسی ها

بازیکنان استقلال مصاحبه نکردند،درست مثل پرسپولیسی ها
پس از شکست مقابل استقلال خوزستان شاگردان علیرضا منصوریان حاضر به مصاحبه نشدند.

بازیکنان استقلال مصاحبه نکردند،درست مثل پرسپولیسی ها

پس از شکست مقابل استقلال خوزستان شاگردان علیرضا منصوریان حاضر به مصاحبه نشدند.
بازیکنان استقلال مصاحبه نکردند،درست مثل پرسپولیسی ها

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author