بازگشت کریمی به ترکیب دینامو(گزارش تصویری)

بازگشت کریمی به ترکیب دینامو(گزارش تصویری)
هافبک ایرانی دینامو زاگرب کرواسی دومین بازی خود برای این تیم را در جام حذفی انجام داد.

بازگشت کریمی به ترکیب دینامو(گزارش تصویری)

هافبک ایرانی دینامو زاگرب کرواسی دومین بازی خود برای این تیم را در جام حذفی انجام داد.
بازگشت کریمی به ترکیب دینامو(گزارش تصویری)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author