بازگشت والتر ساموئل به اینتر (عکس)

بازگشت والتر ساموئل به اینتر (عکس)
والتر ساموئل، مدافع سابق تیم اینتر به عنوان دستیار استفان پیولی در این باشگاه مشغول به کار شد.

بازگشت والتر ساموئل به اینتر (عکس)

والتر ساموئل، مدافع سابق تیم اینتر به عنوان دستیار استفان پیولی در این باشگاه مشغول به کار شد.
بازگشت والتر ساموئل به اینتر (عکس)

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author