بازگشت صادقیان و کاخا با دست باندپیچی‌شده

بازگشت صادقیان و کاخا با دست باندپیچی‌شده
تیم تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در شرایطی روبروی هم قرار گرفته‌اند که دو بازیکن مصدوم ماشین‌سازی در ترکیب اصلی این تیم حضور دارند.

بازگشت صادقیان و کاخا با دست باندپیچی‌شده

تیم تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در شرایطی روبروی هم قرار گرفته‌اند که دو بازیکن مصدوم ماشین‌سازی در ترکیب اصلی این تیم حضور دارند.
بازگشت صادقیان و کاخا با دست باندپیچی‌شده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author