بازگشت روبن، مارتنز و کاستا به تمرینات بایرن

بازگشت روبن، مارتنز و کاستا به تمرینات بایرن
آرین روبن، خاوی مارتینز و داگلاس کاستا، سه بازیکن مصدوم بایرن با رهایی از بند آسیب دیدگی، به تمرینات این تیم بازگشتند.

بازگشت روبن، مارتنز و کاستا به تمرینات بایرن

آرین روبن، خاوی مارتینز و داگلاس کاستا، سه بازیکن مصدوم بایرن با رهایی از بند آسیب دیدگی، به تمرینات این تیم بازگشتند.
بازگشت روبن، مارتنز و کاستا به تمرینات بایرن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author