بازگشت خامس به ترکیب رئال مادرید

بازگشت خامس به ترکیب رئال مادرید
خامس رودریگز، ستاره کلمبیایی رئال مادرید برای همراهی تیمش در جدال هفته جاری برابر لژیا ورشو مشکلی ندارد.

بازگشت خامس به ترکیب رئال مادرید

خامس رودریگز، ستاره کلمبیایی رئال مادرید برای همراهی تیمش در جدال هفته جاری برابر لژیا ورشو مشکلی ندارد.
بازگشت خامس به ترکیب رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author