بازگشت تماشایی پسران روی هاجسون/ آلمان 2-3 انگلیس؛ شاهکار سه شیرها در برلین

بازگشت تماشایی پسران روی هاجسون/ آلمان 2-3 انگلیس؛ شاهکار سه شیرها در برلین
تیم ملی انگلیس در دیداری دوستانه در برلین، موفق شد با نتیجه 3-2 آلمان را شکست بدهد.

بازگشت تماشایی پسران روی هاجسون/ آلمان 2-3 انگلیس؛ شاهکار سه شیرها در برلین

تیم ملی انگلیس در دیداری دوستانه در برلین، موفق شد با نتیجه 3-2 آلمان را شکست بدهد.
بازگشت تماشایی پسران روی هاجسون/ آلمان 2-3 انگلیس؛ شاهکار سه شیرها در برلین

اتوموبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author