بازپس گیری ۳ میلیون متر مربع از اراضی واگذار شده درکیش

بازپس گیری ۳ میلیون متر مربع از اراضی واگذار شده درکیش
مدیرعامل منطقه آزاد کیش از بازپس گیری سه میلیون متر مربع از اراضی واگذارشده در این جزیره خبرداد.
۱۴:۵۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


بازپس گیری ۳ میلیون متر مربع از اراضی واگذار شده درکیش

مدیرعامل منطقه آزاد کیش از بازپس گیری سه میلیون متر مربع از اراضی واگذارشده در این جزیره خبرداد.
۱۴:۵۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


بازپس گیری ۳ میلیون متر مربع از اراضی واگذار شده درکیش

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author