بازهم در غدیر؛/ استقلال خوزستان با 5 تغییر برابر پرسپولیس

بازهم در غدیر؛/ استقلال خوزستان با 5 تغییر برابر پرسپولیس
استقلال خوزستان قهرمان لیگ پانزدهم، حریف بعدی پرسپولیس، صدرنشین لیگ شانزدهم خواهد بود.

بازهم در غدیر؛/ استقلال خوزستان با 5 تغییر برابر پرسپولیس

استقلال خوزستان قهرمان لیگ پانزدهم، حریف بعدی پرسپولیس، صدرنشین لیگ شانزدهم خواهد بود.
بازهم در غدیر؛/ استقلال خوزستان با 5 تغییر برابر پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author