بازنشستگان نگران وضعیت قرارداد بیمه تکمیلی خود نباشند

بازنشستگان نگران وضعیت قرارداد بیمه تکمیلی خود نباشند
مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی گفت: از اول شهریور امسال فرآیند مناقصه جهت مشخص کردن شرکت بیمه گر انجام خواهد شد و در کمتر از دو هفته قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان با همه بیمه شدگان تحت پوشش منعقد خواهد شد.
۱۳:۵۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


بازنشستگان نگران وضعیت قرارداد بیمه تکمیلی خود نباشند

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی گفت: از اول شهریور امسال فرآیند مناقصه جهت مشخص کردن شرکت بیمه گر انجام خواهد شد و در کمتر از دو هفته قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان با همه بیمه شدگان تحت پوشش منعقد خواهد شد.
۱۳:۵۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


بازنشستگان نگران وضعیت قرارداد بیمه تکمیلی خود نباشند

خرید بک لینک رنک 4

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author