بازدید طاهری از ورزشگاه نقش جهان (عکس)

بازدید طاهری از ورزشگاه نقش جهان (عکس)
محسن طاهری مدیرعامل باشگاه سپاهان صبح امروز با حضوردر ورزشگاه نقش جهان از روند تکمیل این ورزشگاه دیدن کرد.

بازدید طاهری از ورزشگاه نقش جهان (عکس)

محسن طاهری مدیرعامل باشگاه سپاهان صبح امروز با حضوردر ورزشگاه نقش جهان از روند تکمیل این ورزشگاه دیدن کرد.
بازدید طاهری از ورزشگاه نقش جهان (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author