بازدید سرمربی پرسپولیس از تخت‌جمشید

بازدید سرمربی پرسپولیس از تخت‌جمشید
برانکو که به شیراز سفر کرده است، از این فرصت استفاده خواهد کرد و همراه با اعضای هیأت مدیره و سرپرست باشگاه برای بازدید از بنای تخت جمشید که در دنیا با نام «پرسپولیس» شناخته می‌شود در این محل حضور پیدا خواهد کرد.

بازدید سرمربی پرسپولیس از تخت‌جمشید

برانکو که به شیراز سفر کرده است، از این فرصت استفاده خواهد کرد و همراه با اعضای هیأت مدیره و سرپرست باشگاه برای بازدید از بنای تخت جمشید که در دنیا با نام «پرسپولیس» شناخته می‌شود در این محل حضور پیدا خواهد کرد.
بازدید سرمربی پرسپولیس از تخت‌جمشید

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author