بازدید سردار مومنی از مرکز کنترل جاده ها

بازدید سردار مومنی از مرکز کنترل جاده ها
سردار مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم در بازدید از مرکز کنترل ترافیک راهور خستگی، خواب آلودگی و شرایط جوی را سه عامل تشدید کننده تصادف دانست.
۱۷:۰۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


بازدید سردار مومنی از مرکز کنترل جاده ها

سردار مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم در بازدید از مرکز کنترل ترافیک راهور خستگی، خواب آلودگی و شرایط جوی را سه عامل تشدید کننده تصادف دانست.
۱۷:۰۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


بازدید سردار مومنی از مرکز کنترل جاده ها

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author