بازداشت یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال

بازداشت یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال
ایسنا نوشت؛ در پی تحقیقات و بازرسی‌های انجام شده از فدراسیون فوتبال یکی از مسئولان این فدراسیون بازداشت شد.

بازداشت یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال

ایسنا نوشت؛ در پی تحقیقات و بازرسی‌های انجام شده از فدراسیون فوتبال یکی از مسئولان این فدراسیون بازداشت شد.
بازداشت یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author