بازداشت شش نفر در بروکسل

پلیس بلژیک شش مظنون مرتبط با اقدامات تروریستی بروکسل را دستگیر کرد.
۰۸:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


سپهر نیوز

موبایل دوستان

label, , , , , , , , ,

About the author