بازتاب انتخاب عمان به عنوان میزبان ایرانی ها/ الرایه‌قطر:ورزشگاه‌السیب پذیرای‌جنگ با سعودی‌ها

بازتاب انتخاب عمان به عنوان میزبان ایرانی ها/ الرایه‌قطر:ورزشگاه‌السیب پذیرای‌جنگ با سعودی‌ها
سرانجام پس از کشمکش های فراوان عمان به عنوان میزبان بازی های نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا مقابل رقبای سعودی معرفی شد.

بازتاب انتخاب عمان به عنوان میزبان ایرانی ها/ الرایه‌قطر:ورزشگاه‌السیب پذیرای‌جنگ با سعودی‌ها

سرانجام پس از کشمکش های فراوان عمان به عنوان میزبان بازی های نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا مقابل رقبای سعودی معرفی شد.
بازتاب انتخاب عمان به عنوان میزبان ایرانی ها/ الرایه‌قطر:ورزشگاه‌السیب پذیرای‌جنگ با سعودی‌ها

دانلود فیلم خارجی

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author