بارسلونا قربانی تصمیم اشتباه کمک داور(عکس)

بارسلونا قربانی تصمیم اشتباه کمک داور(عکس)
بارسلونا امشب در زمین خود برابر مالاگا بدون گل متوقف شد؛ در حالی که فرصت های متعدد گلزنی را از دست داد.

بارسلونا قربانی تصمیم اشتباه کمک داور(عکس)

بارسلونا امشب در زمین خود برابر مالاگا بدون گل متوقف شد؛ در حالی که فرصت های متعدد گلزنی را از دست داد.
بارسلونا قربانی تصمیم اشتباه کمک داور(عکس)

دانلود shareit

label, , , , , , , , , , , ,

About the author