بارسلونا در اندیشه تمدید قرارداد تراشتگن

بارسلونا در اندیشه تمدید قرارداد تراشتگن
باشگاه بارسلونا قصد دارد تا قرارداد مارک آندره تراشتگن، دروازه بان آلمانی و جوان تیمش را تمدید کند.

بارسلونا در اندیشه تمدید قرارداد تراشتگن

باشگاه بارسلونا قصد دارد تا قرارداد مارک آندره تراشتگن، دروازه بان آلمانی و جوان تیمش را تمدید کند.
بارسلونا در اندیشه تمدید قرارداد تراشتگن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author