بابلی ها با جادوگر می آیند کرمانی ها با میثاقیان/ مروری بر رقابت‌های هفته سی و یکم دسته اول

بابلی ها با جادوگر می آیند کرمانی ها با میثاقیان/ مروری بر رقابت‌های هفته سی و یکم دسته اول
علی کریمی که رابطه خوبی با حمید درخشان دارد در اولین اقدام مشورتی خود این مربی را به عنوان جدید تیم با خود به بابل برد تا با حضور میرشاد ماجدی و بهرام امیری حال و هوای تیم خونه به خونه از آبی مطلق به سرخابی سرخابی تبدیل شود.

بابلی ها با جادوگر می آیند کرمانی ها با میثاقیان/ مروری بر رقابت‌های هفته سی و یکم دسته اول

علی کریمی که رابطه خوبی با حمید درخشان دارد در اولین اقدام مشورتی خود این مربی را به عنوان جدید تیم با خود به بابل برد تا با حضور میرشاد ماجدی و بهرام امیری حال و هوای تیم خونه به خونه از آبی مطلق به سرخابی سرخابی تبدیل شود.
بابلی ها با جادوگر می آیند کرمانی ها با میثاقیان/ مروری بر رقابت‌های هفته سی و یکم دسته اول

bluray movie download

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author