ایکاردی: در مورد پیشنهاد ناپولی چیزی نمی‌دانم

ایکاردی: در مورد پیشنهاد ناپولی چیزی نمی‌دانم
اخبار زیادی در مورد پیشنهاد 70 میلیون یورویی ناپولی به مائورو ایکاردی شنیده می‌شود اما این مهاجم گلزن اذعان داشت که چیزی از این پیشنهاد نمی‌داند.

ایکاردی: در مورد پیشنهاد ناپولی چیزی نمی‌دانم

اخبار زیادی در مورد پیشنهاد 70 میلیون یورویی ناپولی به مائورو ایکاردی شنیده می‌شود اما این مهاجم گلزن اذعان داشت که چیزی از این پیشنهاد نمی‌داند.
ایکاردی: در مورد پیشنهاد ناپولی چیزی نمی‌دانم

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author